LFM2 Rbs15 MKIII utprovning under hösten 2008

LFM2 Rbs15 MKIII utprovning under hösten 2008

LFM2 Rbs15 MKIII utprovning under hösten 2008